Kreiraj politiku

Imaš ideju ili prijedlog kako unaprijediti našu općinu?


Pošalji nam svoju ideju, prijedlog ili problem potpuno anonimno, a mi ćemo prema vašim potrebama kreirati naše politike i programe, te nastojati riješiti probleme.
PRIMAJ REDOVITO NAJNOVIJE VIJESTI:

Imaš ideju ili prijedlog kako unaprijediti našu općinu?


Pošalji nam svoju ideju, prijedlog ili problem potpuno anonimno, a mi ćemo prema vašim potrebama kreirati naše politike i programe, te nastojati riješiti probleme.
S vama do uspjeha!

S vama do uspjeha!