Naši ljudi

Našu politiku čine naši ljudi


Igor Meić, bacc.oecRođen: 26. kolovoza 1985.
Zvanje: Ekonomist u turizmu i ugostiteljstvu, stručni prvostupnik marketinga i komunikacijalokalni izbori

Životopis


Boris VukmanRođen: 16. ožujka 1978.
Zvanje: Električar

SDP PirovacSDP Pirovac

Našu politiku čine naši ljudi


Igor Meić, bacc.oecRođen: 26. kolovoza 1985.
Zvanje: Ekonomist u turizmu i ugostiteljstvu, stručni prvostupnik marketinga i komunikacijalokalni izbori

Životopis


Boris VukmanRođen: 16. ožujka 1978.
Zvanje: ElektričarSDP PirovacSDP Pirovac


SDP PirovacSDP Pirovac

Općinski odbor:

Igor Meić, Antun Klipa, Boris Vukman, Anka Meić, Šime Dušan Periš, Mirjana Petrović, Gordana Barić.

Forum mladih SDP-a Pirovac

Matija Meić, predsjednik
Mateo Meić, dopredsjednik
Emilia Urem Baković, tajnica

Odbor foruma mladih

Matija Meić, Mateo Meić, Emilia Urem Baković, Dario Baus, Jelena Meić

Predstavnička tijela:

Općinsko vijeće

Dario Baus

Boris Vukman


Mjesni odbori

Kašić
Putičanje

Kontakt


Predsjednik

info@sdp-pirovac.com.hr

+385(0)91 196 0129Općinski odbor:

Igor Meić, Antun Klipa, Boris Vukman, Anka Meić, Šime Dušan Periš, Mirjana Petrović, Gordana Barić.

Forum mladih SDP-a Pirovac

Matija Meić, predsjednik
Mateo Meić, dopredsjednik
Emilia Urem Baković, tajnica

Odbor foruma mladih

Matija Meić, Mateo Meić, Emilia Urem Baković, Dario Baus, Jelena Meić

Predstavnička tijela:

Općinsko vijeće

Dario Baus

Boris Vukman


Mjesni odbori

Kašić
Putičanje

Kontakt


Predsjednik

info@sdp-pirovac.com.hr

+385(0)91 196 0129S vama do uspjeha!

S vama do uspjeha!