Službeni kandidati za tijela Općinske organizacije SDP-a Pirovac

lokalni izbori
RASPISANI IZBORI ZA TIJELA OO SDP PIROVAC
22. studenoga 2017.
placeholder

Nakon proteka roka od 7 dana nakon stupanja na snagu odluke o raspsivanju izbora, Izborna komisija je utvrdila i objavila popis pravovaljanih kandidatura za sva tijela Općinske organizacije SDP-a Pirovac:

Kandidat za predsjednika:

Matija Meić

Kandidat za potpredsjednika:

Boris Vukman

Kandidati za člana Općinskog odbora:

Emilia Urem Baković
Igor Meić
Sanja Erak
Marijan Klarić
Šime-Dušan Periš